Leveringsvoorwaarden ReflexBlue

 

Leveringsvoorwaarden ReflexBlue

ReflexBlue volgt de leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche zoals die zijn gedeponeerd door het KVGO op 02-07-2019 onder nr. 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Uitzonderingen zijn additionele voorwaarden zoals die bijvoorbeeld in een offerte of betalingsovereenkomst zijn vastgelegd.

De website www.reflexblue.nl is een website van ReflexBlue.
ReflexBlue is bereikbaar via telefoonnummer 06-51219872 of per mail via info{at}reflexblue.nl.
Per post is ReflexBlue te bereiken via: ReflexBlue, Cornelis Danckertsstraat 9 te 5041 JE Tilburg