AVG Verklaring

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

ReflexBlue kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ReflexBlue, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ReflexBlue verstrekt.

ReflexBlue kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw rekeningnummer
- Uw IP-adres

Waarom ReflexBlue gegevens nodig heeft.
ReflexBlue verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ReflexBlue uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang ReflexBlue gegevens bewaart?
ReflexBlue bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
ReflexBlue verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van ReflexBlue worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden doorgaans gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ReflexBlue gebruikt in voorkomend geval deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
ReflexBlue maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ReflexBlue bij Google zoekresultaatpagina’s zouden kunnen zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info{at}reflexblue.nl. ReflexBlue zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
ReflexBlue neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ReflexBlue maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ReflexBlue verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ReflexBlue op via info{at}reflexblue.nl

De website www.reflexblue.nl is een website van ReflexBlue.
ReflexBlue is bereikbaar via telefoonnummer 06-51219872 of per mail via info{at}reflexblue.nl.
Per post is ReflexBlue te bereiken via: ReflexBlue, Cornelis Danckertsstraat 9 te 5041 JE Tilburg